laupäev, 14. aprill 2007

Vastus Katrinilt Postimehes ja Delfis ilmunud rünnakutele...

Tere!
Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus Eestis on saanud aru, et me pakume Eestis kõrgharidust ja sellega kaasnevalt anname vastavaid tõendeid ning nad on väljastanud vastavasisulise teate SACH International'ist meedias.
Omaltpoolt olen vastanud sellest tekkinud kohati meelevaldsetele tõlgendamistele ja see on ilmunud Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskuse poolt koostatud teate juures (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=15563270

):1. Akrediteerimiskeskus viitab oma teates Erakooliseaduse § 10-le, mille kohaselt on vajalik riikidevaheline kokkulepe.
Eesti on liitunud 1. mail 2004 EL-iga ning seega kehtib ka Eestis Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 60, mis on ülimuslik Erakooliseaduse suhtes.
Art 60 järgi ei tohi liikmesriik seada teenuste pakkumisel EL liikmesriigi isikutele rangemaid piiranguid kui oma kodanikele.
Seega on artikli "Hoidu libakooli eest" neljas lõik eksitav.
Samuti on kool alustanud koolitusloa taotlemist, mida teates ei mainitud, jättes mulje, et kool ei püüagi seda teha.
2. Väidetakse valelikult, et koolil ei ole õigust väljastada Higher Diplomat oma emamaal.
Meil on olemas dokumendid sh Eesti ametiasutusele ENIC/NARIC Keskusele Suurbritanniast saabunud vastus, milles on selgelt öeldud, et tegu on akrediteeritud õppeasutusega, kelle diplom "Higher Proffessional Diploma in Councelling" on aktsepteeritud riiklikult tunnustatava diplomina.
3. Juhime tähelepanu ekslikule väitele, et õpilastel puudub alus taotleda õppepuhkust. Täiskasvanu koolituse seaduse § 8 kohaselt on võimalik saada kõigil õppepuhkust sõltuvalt õppe liigist, isegi sõltumata sellest, kas asutusel on koolitusluba.
Lisaks:* Kursuse infomaterjalis on viide laenuvõimalustele (nt. Soovilaen SEB Ühispangas, hariduslaen Nordeas), kuid mitte riiklikule õppelaenule.
Kui õpilased on uurinud selle saamise võimalikkust iseseisvalt, siis on tegu vaba initsiatiiviga püüdes selgust saada erinevatest võimalustest.
Me pole ka väljastanud dokumenti, mis on aadresseeritud pangale riikliku õppelaenu saamiseks.

* Nagu varemgi teatatud, oleme Inglismaa kooli registreerimas eraldi ka Eestis.
Koostatud ja esitatud on Haridus-ja Teadusministeeriumile dokumentatsioon täiskasvanute tööalaseks koolitamiseks koolitusloa saamiseks ning ministeeriumi vastuses sellele, ei leidu ühtki sisulist tõket, märgitud on vaid vormi puudutavad ebatäpsused.
Teadaolevalt ei olegi olnud veel ajaloos juhtumit, kus koolitusluba väljastatakse esimesel taotlusel.
Praegu oleme esitamas korrigeeritud dokumentatsiooni. Samuti on tulevikusihiks järgmiste tasemete koolitusloa taotlus.
Viibin Norras koolitusel ja saabun tagasi varem kui algselt planeeritud ning ametiasutustele esitame nõude ajakirjandusele antud valeinfo ümber lükkamiseks.
Info uuenemisel teavitan kõiki sellest jooksvalt ka e-grupis.

Rahulikku meelt soovides,Katrin

Kommentaare ei ole: