neljapäev, 12. aprill 2007

Delfi uudised:

delfi uudised loe kommentaaride alt!

1 kommentaar:

SACH Tallinn ütles ...

Hoidu libakooli eest(täiend)

www.DELFI.ee
12. aprill 2007 14:07


Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus hoiatab uue libakooli, Tallinnas ja Tartus õppetööd alustanud Transpersonaalse Hüpnoteraapia ja Psühhoteraapia Kooli (SACH International) eest, mis tegutseb Eestis illegaalselt.
Kooli kodulehel ja infomaterjalides kajastuva põhjal kestab koolis õpe kolm aastat, mille lõpetamisel antakse kvalifikatsioon hüpnoteraapia-psühholoogia Higher Diploma ning kogu kursus on “tunnustatud suurimate Euroopa ja USA akrediteerimisüksuste” poolt.

Kvalifikatsioon Higher Diploma kuulub Ühendkuningriigi kvalifikatsiooniraamistikku ja SACH International on ka Ühendkuningriigis registreeritud institutsioonina olemas. Kahjuks on see õppeasutus Eesti territooriumil aga õppetööd alustatud Eesti Vabariigi õigusakte ja rahvusvahelisi norme eirates, teatas Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus.

Vastavalt erakooliseadusele on välisriigi õppeasutuste õppetegevus ning välisriigi õppeasutuste ja nende filiaalide asutamine lubatud vastavasisuliste riikidevaheliste kokkulepete alusel. Sellist kokkulepet Eesti ja UK vahel teadolevalt ei ole. Samuti pole SACH International registreeritud haridus- ja teadusministeeriumis ega ole väljastatud ka koolitusluba.

Õppetöö aga käib, vähemalt Tartus, kus on oma ruumid neile lahkelt üürinud üliõpilaskorporatsioon „Sakala“.

SACH-i kodulehe järgi on õppemaks 2400 krooni kuus. Kool on juba väljastanud tõendeid riikliku õppelaenu saamiseks ja töökohalt õppepuhkuste võtmiseks. Õppeasutuse staatuse ja legaalsuse kohta on järelpärimisi esitanud ka tööandjad ja pangad.

Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskuskeskus hoitab kõiki, et tänase seisuga on SACH Inernational Eestis illegaalne, sest puudub vajalik koolitusluba ning väljastatav Higher Diploma on haridusdokumendina kehtetu nii Eestis kui Ühendkuningriikides, sest emakoolil pole ka seal õigust väljastada niisugust diplomit. Ka puudub õpilastel alus taotleda õppepuhkust või õppelaenu.

Transpersonaalse Hüpnoteraapia ja Psühhoteraapia Kooli (SACH Internationali) arvelduste koostööpartneri MTÜ Empaatia esindaja Katrin Eimla kommentaar:

1. Akrediteerimiskeskus viitab oma teates Erakooliseaduse § 10-le, mille kohaselt on vajalik riikidevaheline kokkulepe. Eesti on liitunud 1. mail 2004 EL-iga ning seega kehtib ka Eestis Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 60, mis on ülimuslik Erakooliseaduse suhtes. Art 60 järgi ei tohi liikmesriik seada teenuste pakkumisel EL liikmesriigi isikutele rangemaid piiranguid kui oma kodanikele. Seega on artikli “Hoidu libakooli eest” neljas lõik eksitav. Samuti on kool alustanud koolitusloa taotlemist, mida teates ei mainitud, jättes mulje, et kool ei püüagi seda teha.

2. Väidetakse valelikult, et koolil ei ole õigust väljastada Higher Diplomat oma emamaal. Meil on olemas dokumendid sh Eesti ametiasutusele ENIC/NARIC Keskusele Suurbritanniast saabunud vastus, milles on selgelt öeldud, et tegu on akrediteeritud õppeasutusega, kelle diplom “Higher Proffessional Diploma in Councelling” on aktsepteeritud riiklikult tunnustatava diplomina.

3. Juhime tähelepanu ekslikule väitele, et õpilastel puudub alus taotleda õppepuhkust. Täiskasvanu koolituse seaduse § 8 kohaselt on võimalik saada kõigil õppepuhkust sõltuvalt õppe liigist, isegi sõltumata sellest, kas asutusel on koolitusluba.